Aktuality

<< novější aktuality

:: M?R Tanvald

„Tanvaldské šlapa?ky 2004 - „Hodn? jezdc?, hodn? obtížná tra?, hodn? divák?, hodn? veliké vedro, hodn? fotek, to je trial v Tanvald?.

Ve 30° vedru na pom?rn? obtížné, ale rozmanité trati , kde sekce jsou postaveny ve stráních, v potoce, na skalách a na ob?ích kmenech si p?išli na své jak diváci, tak jezdci, a také jejich doprovodi , kte?í m?li ?astokrát mnoho práce.
Všem jezdc?m teamu se da?ilo a p?edvedli velmi dobré výkony a umíst?ní.

David Kadlec po sobotním 6. míst? v ned?li zabojoval a obsadil 4. místo.
Jirka Fikejz se i p?es zran?ní, kv?li kterému nemohl v ned?li startovat dokázal v sobotu v kategorii B prodrat na 9. místo .P?ejeme brzké uzdravení.
K výkonu Jirky Rathouského není co dodat, protože jeho 2. a 1. místo v kategorii C hovo?í za vše.
Jindra Klaus byl po 3. míst? v sobotním vedru z?ejm? unaven a tak p?idal v ned?li už jen 4. místo.
Kompletní výsledky najdete zde: [ >>> ]
,   00:00:00

:: ME Francie - Louvigne du Desert

10.7.2004 ME Francie

Ji?í Fikejz a Ji?í Rathouský se zú?astnili prvního Mistrovství Evropy junioru v letošním roce. Zprávu ze závodu nám podal otec a doprovod Ji?ího Fikejze .

„Na míst? jsme byli od st?edy ve?era a na míst? panovalo pravé oceánské po?así . Celý ?tvrtek i pátek
hust? pršelo , tmavé mraky a silný vítr. Po?adatelé umožnili tréning až od pátku. V sobotu se vy?asilo
a bylo pom?rn? p?kné po?así na osychající trati. Tu tvo?ili p?evážn? kameny a skály "vyrostlé ze zem?". Úseky tak m?ly pom?rn? jednotný charakter. Okruh m??il asi 8km , jel se po soukromých pastvinách a cestách , 12KÚ , 2 kola. Rozhod?í byli p?esní a p?ísní.
V kategorii Youth startovalo 42 jezdc? ,p?evážn? z Francie , Špan?lska , Anglie a N?mecka.
V?k jezdc? 13 až 16 let. Je patrné , že stagnuje bývalá kategorie 14-16let do 250ccm a zelenou mají jezdci na motocyklech o obsahu 125 ccm. Jezdci na 125 ( snad ješt? starší) jedou také v ned?li p?i „velkém“ Mistrovství Evropy ve t?íd? Inter.
Tra? pro naše jezdce byla pom?rn? sjízdná , pouze na KÚ 5 byly velké výjezdy po skalách ve svahu, na které nesta?ili.

Celý team sherco.cz p?eje mnoho úsp?ch? i p?i dalším závod? ME který se koná 24.7.2004 ve Špan?lsku.
--
,   00:00:00

:: 19.-20. ?erven - Jinín

5.-6.?ervna - Pezinok
V Pezinoku na Slovensku jsem nejel, takže nevím moc podrobností,ale je jisté, že ostatním jezdc?m našeho teamu se tam hodn? da?ilo.

Kat B Ji?í Fikejz - 5. a 4. místo
Kat C Ji?í Rathouský – 4. a 6. místo
Kat S Jindra Klaus – 3. a 2. místo

19.-20. ?erven - Jinín
Máme za sebou Jinín.! V sobotu na suchu jsme se p?kn? svezli na z ?ásti um?le vytvo?ených sekcích, tra? byla jednodušší, ale to myslím, až na vyjímky nikomu nevadilo. V ned?li po?adatelé p?itvrdili na obtížnosti a protože od rána pršelo, byla z toho super klouza?ka a nánosy bahna. Hodn? jezdc? z toho bylo dost neš?astných, ale závodit se musí i na mokru a v blát?.

Kat. Elite - David Kadlec - 5. a 4. místo
Kat B Ji?í Fikejz - 6. a 6. místo
Kat C Ji?í Rathouský – 8. a 4. místo
Kat S Jindra Klaus – 2. a 5. místo

Fotky z Jinína zde: [ >>> ]
,   00:00:00

:: 22. - 23. kv?ten - Kramolín

Sobotní závod byl nado?ekávání povedený, po no?ním dešti tra? brzy oschla, sekce byly postaveny hodn? jezdiv? a po dlouhé dob? bylo i pár t?žkých sjezd? a seskok?. Jediným místem, které by mohli po?adatelé na p?íšt? vynechat, jsou ty jejich kluzké kmeny. Jedou se už dost dlouho a rozbíjejí se na nich i tak zkušení jezdci jako je Petr Mašek (viz. foto).
Myslím, že sobotní sekce se p. Kohoutovi a p. Petrá?kovi opravdu povedli.
V ned?li nám na první sekci napadlo trošku sn?hu a v cca 3 C° to nebylo zrovna nic p?íjemného. Tra? se zdála asi stavitel?m po sobot? moc „jednoduchá“ tak jí Elit? trochu p?ed?lali. V kombinaci s po?asím to bylo opravdu výživné. Nakonec jsme to ale zvládli a n?kte?í z teamu byli i na „bedn?“.

Kat. Elite - David Kadlec - 5. a 4. místo
Kat B Ji?í Fikejz - 12. a 8. místo
Kat C Ji?í Rathouský – 5. a 3. místo
Kat S Jindra Klaus - dvakrát 4. místo

P?íští dva závody nás ?ekají 5. - 6. 6. v Pezinoku na Slovensku
Fotky ze závod? a výsledky najdete zde: [ >>> ]
,   00:00:00

:: 8. -9. kv?ten - B?ežany u Pa?ejova

Máme za sebou první závod Mistrovství ?R v trialu.
Start v nových kategoriích pro Jirku Fikejze (kat B) a Jirku Rathouského (kat C) byl o?ekáváním pro celý team, oba za?ali v postupném porážení mnohdy o mnoho let starších a zkušen?jších jezdc?.
Na velmi obtížné a kluzké trati zajel každý dle svých možností .

Kat. Elite - David Kadlec - dvakrát 4 místo
Kat B Ji?í Fikejz - 10 a 12 místo
Kat C Ji?í Rathouský – 4 a 3 místo
Kat S Jindra Klaus - 4 a 3 místo

P?íští dva závody nás ?ekají 22. - 23. 5. v Kramolín?.

Výsledky ve formátu excel m?žete stáhnout zde:
Fotky ze závod? si m?žete prohlédnout zde: [ >>> ]
,   00:00:00
starší aktuality >>

Rychlé odkazyTRIAL ST - 125 ST R 2019 | 250 ST R 2019 | Trial Factory Replica 2019 | 300 ST R 2019
AKTUALITY E-MAILEM

Vyplňte zde svůj e-mail a budete dostávat aktuální informace.

7773


leonelli SKF Michelin Minerva Oilinstagram sherco.cz


PageRank